آدرس شرکت

تهران – خیابان مطهری – 

 

راه های ارتباطی با ما

تلفن دفتر لاله زار        40 الی 66729837-021

تلفن مسئول فروش                3040168-0912

تلفن کارخانه                98 الی 76217697-021

فکس کارخانه                         76217699-021

شنبه تا چهارشنبه از 8:00 تا 18:00

ارسال پیام: